post

دانلود نمونه سوالات حوزه علمیه کل کشورخرداد ماه سال ۱۳۹۲

جدول دانلود نمونه سوالات حوزه علمیه کل کشورخرداد ماه سال ۱۳۹۲

کلیه سوالات فوق به همراه پاسخ نامه می باشند

پایه اول حوزه پایه دوم حوزه پایه سوم حوزه پایه چهارم حوزه پایه پنجم حوزه پایه ششم حوزه
تاریخ۱ تاریخ۲ تاریخ۳ تاریخ ۴ تاریخ۵ تاریخ ۶
اخلاق۱ اخلاق۲ اخلاق۳ اصول۱ اصول۲ اصول۳
قرآن۱ قرآن۲ قرآن۳ قرآن۴ قرآن۵ علوم قرآن
عقاید۱ عقاید۲ عقاید۳ عقاید۴ عقاید۵ فلسفه
نحو۱(بدایه) نحو۲(ابن عقیل) نحو۴ فقه۱ فقه۳ فقه۵
صرف نحو۳(ابن عقیل) نحو۵ فقه۲ فقه۴ فقه۶
منطق۱(مرکز) منطق۲ تجزیه‌و‌ترکیب نهج البلاغه۱ نهج البلاغه ۲ نهج البلاغه۳
احکام منطق۳ بلاغت (جواهر) آئین نگارش
تجوید نحو ۲(سیوطی) بلاغت (مختصر) حکومت اسلامی
منطق۱(مطهری) نحو۳ (سیوطی) علوم حدیث
نحو۱(صمدیه-هدایه) علوم قرآن (مختصر)

لازم به ذکر است دروس عقاید ۱ ، صرف ،تجوید ،عقاید ۲ ، نهج البلاغه ۱و۲و۳ ، آئین نگارش و حکومت اسلامی در ترم اول برگزار می گردند لذا در  خردادماه و شهریورماه نمونه سوال نداشته و فقط برای ارتقایی نمونه سوال دارند.