post

مباحثات طلاب حوزه علمیه امام خمینی (ره)

 

امام باقر علیه السلام می فرماییند : خدا بیامرزد کسی را که علم را زنده سازد ؛ پر سیدند زنده ساختن علم به چیست ؟

فرمودند : به این که علم را با متدینان و پرهیز کاران به بحث بگزارند .

 

نظارت مسئولین بر مباحثات طلاب

IMG_۲۰۱۶۰۲۰۸_۱۰۲۱۱۴

IMG_۲۰۱۶۰۲۰۸_۰۹۵۹۰۲

IMG_۲۰۱۶۰۲۰۸_۱۰۱۸۰۲

IMG_۲۰۱۶۰۲۰۸_۰۹۵۹۲۷

IMG_۲۰۱۶۰۲۰۸_۰۹۵۷۳۸.